Åpningstider kontortid

+47 99 12 07 55

Mandag og torsdag: 10.00 – 16.00
Tirsdag og onsdag:  10.00 – 14.00
Fredag ring: 40 04 65 43

SJEKK VÅR

Ringerike Trafikkskole har eksistert i Hønefoss siden 1983. Vi har som mål og tilby en god og effektiv opplæringfor alle, og prøver å tilpasse timer for elevene slik at det minst mulig skal gå ut over jobb og skole.

Når det gjelder øvelseskjøring legger vi gjerne opp timer sammen med ledsager og lager en plan sammen med disse. Om du allerede har førerkort og føler at du trenger en oppfriskning av dine kunnskaper kan vi også hjelpe deg med dette.

Ringerike trafikkskole kan tilby vurderingstimer av eldre bilførere. I tillegg arrangerer vi trafikale grunnkurs og teorikurs i våre lokaler.

RINGERIKE TRAFIKKSKOLE TILBYR DEG OPPLÆRING: TRAFIKALT GRUNNKURS BIL TILHENGER MOPED MOTORSYKKEL

Velkommen til Ringerike Trafikksole Vi tilbyr førerkort i de fleste klasser!

TRAFIKALT GRUNNKURS

Er du over 25 år trenger du bare førstehjelp og mørkekjøring. Resten av kurset slipper du.
Alle under 25 år gjennomføre trafikalt grunnkurs for å få øvelseskjøre (også privat) ved førstegangs ervervelse av førerkort. Kurset kan gjennomføres fra fylte 15

Grunnkurset består av 17 timer fordelt på disse temaene:

1. Førerkortklasser.
2. Grunnleggende forståelse for trafikk.
3. Mennesket i trafikken.
4. Øvningskjørings tema.
5. Mennesket i trafikken.
6. Førstehjelp.
7. Tiltak ved trafikkulykker.
8. Mørkekjøringsdemonstrasjon.

Det er obligatorisk oppmøte på alle temaene.

Etter kursgjennomgang utsteder Statens vegvesen V/ Trafikkstasjonen et kjørebevis.
Kjørebeviset må medbringes under øvelseskjøring både privat og på trafikkskole.

MOPED

TRINN 1:
• Trafikalt grunnkurs, obligatorisk: teorikurs inkl. førstehjelp
• I perioden 16. mars til 31. oktober blir grunnkursbeviset utstedt uten mørkekjøringskurset, og dette må da gjennomføres før 1.mars.

All opplæring må være gjennomført før teoriprøven på trafikkstasjonen kan tas. For å ta teoriprøven på trafikkstasjonen må eleven ha fylt 16 år.

Mørkekjøring må gjennomføres innen gyldighetsdato på trafikalt grunnkursbeviset ditt.

TRINN 2:
• Teknisk kompetanse, dvs kjøring: (4 t) Praktisk kjøring rettet mot teknisk kjøring av moped. Avsluttes med veiledningstime

TRINN 3:
• Trafikal kompetanse: 6 timer kjøring i variert trafikk og miljø. Avsluttes med veiledningstime

TRINN 4:
• Kjøring i tettsted og landevegsmiljø (4 t)
• 3 timer kjøring
• 1 time planlegging og oppsummering
• Teoriprøve på trafikkstasjonen
• Utstedelse av førerkort
• Bilder må tas på trafikkstasjonenTrafikalt grunnkurs +teorikurs moped + mopedopplæring = 31 timer

BIL

TRINN 1:
Hensikten med kurset er at eleven skal ha grunnleggende forståelse av risiko og hva kjøring med motorkjøretøy innebærer.

Trafikalt grunnkurs (obligatorisk):
• 10 timer teori, 3 samlinger.
• 4 timer førstehjelp.
• 3 timer mørkekjøring.

Er du over 25 år trenger du bare førstehjelp og mørkekjøring

Teoriundervisning etter avtale.

• 15 timer teorikurs, 5 samlinger inklusive teoriprøve.


TRINN 2:

Kjøreteknisk trening, kjøretimer etter individuelt behov, 1 veiledningstime er obligatorisk. Hensikten er at eleven skal lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, også rygging og sikkerhetskontroll.

TRINN 3:
Hensikten er at eleven tilnærmet skal beherske kjøring i variert trafikk. Timeantallet vil være individuelt.

Den obligatoriske delen på Trinn 3 er gjennomføring av sikkerhetskurs (glattkjøring) og 1 veiledningstime.

TRINN 4:
13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Hensikten med sikkerhetskurset er at eleven gjennom opplevelse og erfaring skal videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Kurset har følgende temaer:
• 2 timer innledende teori.
• 5 timer landevegskjøring og forbikjøring.
• 1 time teori + 3 timer praktisk kjøring i variert miljø.
• 2 timer refleksjon og oppsummering. Mørkekjøringskurs:
• Obligatorisk mellom 1 November og 15 Mars.
• 3 timer.

Førerprøven:
Førerprøvens varighet på trafikkstasjonen er max 70 min, i tillegg 1 times oppvarming før praktisk prøve.

TILHENGER

Tilhenger

TRINN 1:
Før du kan ta klasse BE, må du ha førerkort klasse B.

TRINN 2: 
Her starter vi med teknisk trening i å beherske bil og tilhenger. I siste del av trinn 2 må man ha en obligatorisk veilledningstime der du og lærer vurderer om du er ferdig med dette trinnet i opplæringen.

TRINN 3:
Her trener du på sikker og god kjøring i trafikken. I trinnets siste del må man gjennom en obligatorisk veiledningstime der vi sammen vurderer om du er ferdig med dette trinnet i opplæringen.

TRINN 4:
Her er det obligatorisk med lastsikringskurs på 2 timer, og Sikkerhetskurs på vei 3 timer. Om du har lastsikringskurs fra før på annen klasse slipper du dette.

Til slutt går turen til Trafikkstasjonen for førerprøve.

Kl B96
For å kunne utvide til kl B96 må du ha kl B fra før.

Består av 7 timer teori og kjøring.

Veiledningstime trinn2
Veiledningstime trinn3
Sikkerhetskurs vei
Lastsikringskurs

Når dette er gjennomført kan du dra til biltilsynet å få skrevet ut førerkort kl B

TRAKTOR

Aldersgrense: 16 år. Kan øvelseskjøre fra 15 år.

Før praktisk opplæring kan begynne må eleven ha gjennomgått trinn 1.

TRINN 1:
Trafikalt grunnkurs

TRINN 2:
Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 1 Obligatorisk time.

TRINN 3:
Trafikal del. 1 Obligatorisk time.

TRINN 4:
Avsluttende opplæring. 2 timer lastsikringskurs obligatorisk.

50 km/t KURS FOR TRAKTOR
Består av 4 timer teorikurs
2 timer praktisk kjøring
1 time oppsummering

For å ta dette kurset må du ha kl T eller BE fra før. Ha 2 års erfaring på klassen eller være over 21 år.

MOTORSYKKEL

TRINN 1:
Trafikalt grunnkurs (obl):
• Mørkekjøringskurs

TRINN 2:
MC – kurs, teori: 1 temakveld: (4 t)
• MC – kjøring, miljø, sikkerhet, risiko, regelverk som regulerer kjøringen
• Opplæring, personlig utstyr
• Avsluttes med teoriprøve. Teknisk kompetanse, dvs. kjøring:
• Praktisk kjøring rettet mot teknisk mestring av MC
• Avsluttes med en veiledningstime

TRINN 3:
Trafikal kompentanse:
• Eleven skal lære å kjøre selvstendig i variert trafikk, ikke noe bestemt timeantall
• Forbikjøring
• Avsluttes med en veiledningstime
• Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (obl. undervisning på bane) – (4 t)Videreutvikle MC–førerens kjøretekniske kompetanse – hindre ulykker.

TRINN 4:
Sikkerhetskurs på vei:
• Tilegne seg kompetanse slik at dette er i samsvar med hovedmålet: Vilje til å ta ansvar og samarbeide i trafikken. 8 timer fordelt på 4 timer teori + 4 timer kjøring

LETT MOTORSYKKEL

TRINN 1:
Trafikalt grunnkurs (obl):
• Mørkekjøringskurs

TRINN 2:
MC – kurs, teori: 1 temakveld: (4 t)
• MC – kjøring, miljø, sikkerhet, risiko, regelverk som regulerer kjøringen
• Opplæring, personlig utstyr
• Avsluttes med teoriprøve Teknisk kompetanse, dvs. kjøring:
• Praktisk kjøring rettet mot teknisk mestring av MC
• Avsluttes med en veiledningstime

TRINN 3:
Trafikal kompentanse:
• Eleven skal lære å kjøre selvstendig i variert trafikk, ikke noe bestemt timeantall
• Forbikjøring
• Avsluttes med en veiledningstime

TRINN 4:
Sikkerhetskurs på vei:
• Tilegne seg kompetanse slik at dette er i samsvar med hovedmålet:Vilje til å ta ansvar og samarbeide i trafikken. 3 timer kjøring + 1 time teori

MELLOMTUNG MOTORSYKKEL

TRINN 1:
Trafikalt grunnkurs (obl):
• Mørkekjøringskurs

TRINN 2:
MC – kurs, teori: 1 temakveld: (4 t)
• MC – kjøring, miljø, sikkerhet, risiko, regelverk som regulerer kjøringen
• Opplæring, personlig utstyr
• Avsluttes med teoriprøve Teknisk kompetanse, dvs. kjøring:
• Praktisk kjøring rettet mot teknisk mestring av MC
• Avsluttes med en veiledningstime

TRINN 3:
Trafikal kompentanse:
• Eleven skal lære å kjøre selvstendig i variert trafikk, ikke noe bestemt timeantall
• Forbikjøring
• Avsluttes med en veiledningstime
• Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (obl. undervisning på bane) – (4 t)Videreutvikle MC–førerens kjøretekniske kompetanse – hindre ulykker.

TRINN 4:
Sikkerhetskurs på vei:
Består av 4 timer kjøring og 1 time teori/refleksjon

Priser gjeldene fra 01.01.2018

VÅRE PRISER

SUPERPAKKE

8 Kjøretimerkr 5 040,-
Trinnvurdering x 2kr 1 260
Sikkerhetskurs banekr 4 300,-
Sikkerhetskurs vei kr 6 700,-
Leie bil førerprøvekr 2000,-
SUMkr 19 300,-
Rabatt – kr 1 300,-
Totalpris kr 18 000,-
Betales i sin helhet ved oppstart – Pakker refunderes ikke – Må brukes innen ett år, om ikke annet er avtalt.

Viktig info!

Gebyr på praktisk prøve Kl. B Kr.1070.- Kl. BE Kr.910.-Teori Kr. 620.- Produksjon av førerkort kr.290,-

Husk legitimasjon til teori og  praktisk prøve

Bestilte timer må betales i sin helhet hvis de ikke er avbestilt minst en virkedag før kjøringen skal finne sted. Ved avbestilling grunnet sykdom må dette dokumenters av lege.

Timer som ikke avbestilles må uansett betales.

Fakturagebyr er kr.100.-Purregebyr er kr.100.- Ved for sen betaling påløper 1.2 % pr.mnd.

Prisene kan endres uten forutgående varsel.

Traktor og Moped

PRISER TRAKTOR
Kjøretime kr 1 150,-
Lastesikrings kurs kr 990,-
Leie førerprøvekr 3 100,-
Traktorboka arbeidsbokkr 250,-
MOPEDKURS KR 8 000,-
Leseboka kr 250,-
Arbeidsbokkr 150,-
Innhold 14 timer kjøring

Trafikalt grunnkurs

14 timer trafikal teori m/førstehjelpkr 1 400,-
3 timer mørkekjøringsdemkr 1 100,-
Mørkekjøringsdem uten tr grunnkurskr 1 300

Ikke oppmøtte timer må betales som følger:
1. kveld kr 500,-
2. kveldkr 500,-
3. kveldkr 500,-
Førstehjelpkr 650
Kurset er obligatorisk. Bindende påmelding .

Kurset betales på forhånd

Klasse B

ManuellAutomat
Trafikalt grunnkurs m/mørkekjørings demo kr 2 500,-kr 2 500,-
Kjøretime 45 minkr 630,-kr 680,-
Trinnvurdering 2 timer, pris per time à 45 minkr 630,-kr 680,-
Sikkerhetskurs på bane (inkl NAF baneleie)kr 4 300,-kr 4 300,-
SIKKERHETSKURS PÅ VEI
Innledende teori trinn 4.1.1kr 600,-kr 600,-
Obligatorisk 5 timer trinn 4.1.2kr 3 000,-kr 3 300,-
Obligatorisk 4 timer trinn 4.1.3kr 2 500kr 2 700,-
Avsluttende teori trinn 4.1.4kr 600,-kr 600,-
Andre priser klasse B
Forbikjøring kr 1 700,-
Førstehjelpkr 650,-
Mørkekjøringkr 1 100,-
Mørkekjøring uten trafikalt grunnkurskr 1 300,-
Leie bil til førerprøve.kr 2 000,-
Lærebok kr 340,-
Arbeidsbok kr 250
Lydbok kr 399,-
Tillegg pr time etter kl 16.00 kr 100,-
Tillegg pr time lørdag og søndagkr 200

Klasse BE

Kjøretime 45 minkr 800,-
Trinnvurdering 2 timer, pris per timekr 800,-
Leie av bil til førerprøvekr 2 100,-
Teori bok kr 85,-
Lastesikringskurs kr 990,-
Sikkerhetskurs vei kr 2 400,-

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

Vognkortet

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke?

Se/vis i vognkort.

2. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man kjører med for tung tilhenger?

Veggrepet på forhjulene blir redusert, kursstabiliteten blir redusert, bremselengde økes, blendingsfare ved at lyktene heves.

Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen?

Kjøreegenskapene blir redusert, bremselengde økes, samt at det er
blendingsfare dersom lyktene og fronten på bilen heves.

3.Hvor stor totalvekt kan hengeren ha når føreren har førerkort kl. B (personbil)?

Se/vis i vognkort eller førerkortforskriftene

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med henger med for høy totalvekt?

Det er ulovlig. Man får redusert veigrep, kursstabiliteten blir redusert, bremselengden blir lengre, samt blendingsfare siden fronten blir hevet av
vekten bak.

Bremser

4. Kontrollere om bremsekraftforsterker virker

Utføre kontroll: trykk på bremsepedalen til den blir hard (5-6) ganger. Hold trykk på bremsepedalen samtidig som du starter bilen. Pedalen skal nå synke inn.

Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn svaret

Som regel er det ikke forsvarlig da dette gir nedsatt bremseeffekt. Samt at pedalen blir veldig tung og hard.

5. Kontrollere bremsevæskenivået.

Kontrollere væskenivået i beholder for bremsevæske under panseret på bilen.

Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt?

Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør at bremsesystemet trenger
mer væske for å trykke bremseklokkene inn mot bremseskivene. Det kan også
være lekkasje i bremsystemet. Ta bilen til verksted for kontroll.

6. Kontrollere om bremsene har skjevtrekk.

Kjøre mellom 30-40 km/t rett frem, og deretter bremse samtidig som du holder løst i rattet. Bilen skal i utgangspunktet holde kurs rett frem.

Hva kan være årsaken til skjevtrekk?

Det er en feil ved bremsene som gjør at de ikke slites likt. Trekker bilen til venstre er bremsene mest slitt på høyre side og omvendt. Besøk et verksted.

7. Kontrollere om varsellampen for to-krets bremsesystem/driftsbrems virker.

Identifisere varsellampen, samme lampe som parkeringsbrems/håndbrekk. Få den til å lyse og slukke. Start motor, ta av og på håndbrekkket

Hva vil du gjøre dersom lampen begynner å lyse under kjøring?

Stanse, finne evt. årsak (det kan være at to-krets-systemet ikke fungerer eller at det er lite bremsevæske, evt. at håndbrekket er feil). Kanskje det er en teknisk
feil og en defekt styreenhet.

8. Kontrollere om varsellampen for ABS-bremsene virker

Identifisere varsellampen som viser ABS med gul skrift. Få den til å lyse og deretter slukke. Dette er en lampe som skal lyse når du får motoren i gang, og
slukke automatisk etter noen sekunder.

Dekk

9. Kontrollere dekk og felger for skader.

Visuell kontroll, sjekk om det er noe unaturlig ved hjulene.

Hvilke skader er mest vanlige?

Rift i dekksiden, bulker i felgen som fører til ustabilitet, bobler i siden på dekket, forsterkninger i dekket vil da være veldig redusert.

10.Kontrollere dekkslitasje på begge forhjul.

Visuell kontroll. Er hjulene slitt jevnt i mønsteret?

Hva kan dekkslitasje fortelle deg?

Dersom det er for lite lufttrykk, vil dekkene være slitt på siden. Dersom det er for mye lufttrykk, vil dekkene være slitt på midten. Dersom det er slitt bare på den
ene siden, kan det være at forstillingen på hjulene er skjev

11.Kontrollere mønsterdybden på dekkene på begge forhjulene.

Visuell kontroll, evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsel på dekkene. Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm og på vinterdekk 3,0 mm. I
dekkmønsteret er det små gummiklumper som indikerer hvor slitte dekkene er

Hva er risikoen for å kjøre med for liten mønsterdybde?

Dårlig veggrep, samt økt fare for vannplaning.

12.Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?

Se instruksjonsbok eller annen merking på bilen. Dette kan være på tanklokk for drivstoff eller i dørkarmen/på døren.

Kontrollere om lufttrykket er riktig i forhjulene.

Visuelt kan man se om dekket er jevnt slitt eller bruk lufttrykksmåler. Noen dekk er laget slik at man kanskje må ha høyere lufttrykk enn oppgitt. Er du i tvil, bruk
heller litt for høyt lufttrykk.

13. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?

Kontrollere i vognkortet.

Kontrollere om forhjul har riktige dimensjoner.

Visuell kontroll.

Hvor stor bæreevne må dekkene ha på denne bilen?

Kontroller i vognkortet. Defineres som «Min. Li» og deretter en bokstav.

Kontrollere om bakdekkene har riktig bæreevne.

Visuell kontroll. På dekket står det for eksempel «245/45R17 95W». Det vil også
stå følgende på dekket: «Max load: 690 kg».

Lys og lykter

14.Kontrollere at alle bremselysene virker

Sjekk at bremselys på venstre og høyre side, samt høytsittende bremselys
fungerer.

Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker?

Nei, det er ikke forsvarlig. Feilen kan være en sikring som er røket eller en lyspære som ikke virker.

15.Kontrollere at nødsignallyset virker.

Slå på lyset, sjekke alle lys ute på bilen.

I hvilken situasjon er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset?

Ved nødstopp for å markere bil, samt at det kan være en situasjon som krever ekstra oppmerksomhet.

16.Kontrollere at nærlyset virker, og at det er riktig innstilt

Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l. for å se om det er lys fra begge lykter. Xenonlys skal ha automatisk høyderegulering.

Hvilke ulemper kan det ha om nærlyset er feil innstilt?

Blending av møtende trafikanter og siktstrekningen i mørket kan bli redusert.

17.Kontrollere om kurve/tåkelyset fungerer.

Slå på lysene, visuell kontroll.

Hvilke ulemper vil det ha om kurve/tåkelys blir brukt feil?

Blendingsfare, irritasjon eller bot for feil lysbruk. Ikke alle biler har kurvelys.

18.Kontrollere om tåkelys bak fungerer.

Slå på tåkebaklys ved hjelp av bryter.

Hvilke ulemper kan det ha om tåkelysene bak brukes feil?

De kan være sterkt blendende spesielt om man kjører i kø. Kan oppfattes som bremselys.

19.Kontrollere at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.

Dette er de lysene som kommer på automatisk når man starter bilen. Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen.

hvilken situasjon er det viktig at parkeringslysene er i orden?

Parkering i mørket uten andre lyskilder.

Annet

23.Finn frem refleksvesten.

Den skal være tilgjengelig fra førersetet, og kan for eksempel ligge i døren, i hanskerommet, under setet eller i et eget rom.

Hvor vil du plassere varseltrekanten om det blir aktuelt å sette den ut?

Den skal være godt synlig for andre trafikanter. Utenfor tettbygd strøk bør den stå mellom 100-200 m fra bilen og aktuell situasjon. Innenfor tettbygd strøk bør
man vurdere forholdene.

24.Kontrollere om vindusvisker virker på forskjellige hastigheter.

Bruk vindusviskerhendel for å sjekke de forskjellige hastigheter.

Hva kontrollerer du på vindusviskere?

Slitasje, rifter, løs gummi eller striper under visking.

25.Still inn varmeapparatet slik at is og dugg på frontruten fjernes effektivt.

Vifter opp i frontrute, temperatur opp! Varmetråder i bakrute og speil.

Still inn varmeapparatet slik du vil ha det under kjøring.

Behagelig temperatur.

26.Vis hvordan du vil fjerne dugg fra bakruten.

Trykk på knappen for varmetråder i bakruten (rearview).

Vis hvordan du vil fjerne is eller dugg fra sidespeilene?

Ofte samme knappen som varmetråder på bakrute. Kanskje egen knapp.

27.Kontrollere at batteriet sitter fast.

Åpne panseret og forsøk å dytte i batteriet. Det skal ikke flytte på seg.

Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

Det kan være batterisyresøl og det kan føre til kortslutning.

28.Kontrollere at lydhornet virker.

Trykk på rattet og hornet.

29.Kontrollere at vindusspyleren virker.

Utføres.

Vis hvor man fyller på spylervæske.

Vise beholder under panseret.

30.Kontrollere alle bilbeltene. .

Slitasje, rifter og skader. Virker beltestrammeren? Kontroller.

Hva er risikoen ved å bruke bilbeltet med slappe beltestrammere?

Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt.

31.Finn varseltrekant, og monter denne skikkelig.

Utføres

Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter den fra deg?

Monter den ved bilen. Gå med reflekssiden på varseltrekant fremover for å vise deg selv. Ta på refleks før du går med trekant.

32.Sett på nødsignallyset (nødblink).

Utføres ved å trykke på den røde trekanten i bilen.

Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallyset (nødblink)?

Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset. Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da det gir best effekt.

Kontrollere at varsellampen for kollisjonsputen virker.

Tenning på, lyset skal lyse og deretter slukke.

Har det noen betydning hvem du plasserer i forsetet i biler med airbag foran?

Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.

34.Kontrollere motoroljenivået.

Skal være mellom minimum og maksimum på peilepinne til motorolje.

Vis påfyllingsstedet for motoroljen.

Vis i motorrommet hvor man fyller på olje

Styring

20.Kontrollere at styringen er i orden.

Rattutslag til begge sider, sjekke dødgang styring (max 2-3 cm), selvoppretting av styring, ulyder og om bilen er retningsstabil.

Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?

Kan være feil på forstillingen eller forskjellig lufttrykk på venstre og høyre side.

21.Kontrollere om servostyringen fungerer

Start motor samtidig som du svinger mot venstre eller høyre. Rattet skal da bli lett idet du starter motoren.

Er det forsvarlig å kjøre dersom ikke servostyringen virker?

Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil bli veldig tung. Dersom bilen har elektromagnetisk styring, vil det ikke være forsvarlig da dette kan ødelegge
styringen ytterligere.

22.Kontrollere om bilen er retningsstabil.

Kjøre bilen i ca. 30 km/t med løst rattgrep. Bilen skal gå rett frem.

Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene

Det kan være feil lufttrykk, eller feil i forstillingen på hjulene.

Ansatte hos Ringerike Trafikkskole B

Jan Tore Gøranson

Daglig leder/kjørelærer

Tlf. 40 04 65 43
Underviser i Kl B og BE

Svein Erik Pettersen

Faglig leder/kjørelærer

Tlf. 91 54 38 30
Underviser i Kl A1, A, B, BE, traktor og moped

Reidun Ø. Guldahl

Kontoransvarlig

Kontakt Ringerike Trafikkskole B

Telefon: 99 12 07 55
Mobil: 400 46 543
post@ringeriketrafikkskole.no

SEND OSS EN E-POST