Traktor

Aldersgrense: 16 år. Kan øvelseskjøre fra 15 år.

Før praktisk opplæring kan begynne må eleven ha gjennomgått trinn 1.

TRINN 1:

Trafikalt grunnkurs

TRINN 2:

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 1 Obligatorisk time.

TRINN 3:

Trafikal del. 1 Obligatorisk time.

TRINN 4:

Avsluttende opplæring. 2 timer lastsikringskurs obligatorisk.
50 km/t KURS FOR TRAKTOR
Består av 4 timer teorikurs
2 timer praktisk kjøring
1 time oppsummering
For å ta dette kurset må du ha kl T eller BE fra før. Ha 2 års erfaring på klassen eller være over 21 år.