Ansatte

Kjørelærere

Jan Tore Gøranson - Daglig leder/kjørelærer

Tlf. 40 04 65 43
Underviser i Kl B og BE

Reidun Ø. Guldahl - Kontoransvarlig