Ansatte

Kjørelærere

Jan Tore Gøranson - Daglig leder/kjørelærer

Tlf. 40 04 65 43
Underviser i AM146, A1 ,A2 ,A ,B ,B96 ,BE ,T

Thomas Drange Hansen - Kjørelærer

Tlf. 97 69 58 68
Underviser i A1, A2, A, B, B96, BE, T

Reidun Ø. Guldahl - Kontoransvarlig