Trafikalt grunnkurs

TRAFIKALT GRUNNKURS

Er du over 25 år trenger du bare førstehjelp og mørkekjøring. Resten av kurset slipper du.

Alle under 25 år gjennomføre trafikalt grunnkurs for å få øvelseskjøre (også privat) ved førstegangs ervervelse av førerkort. Kurset kan gjennomføres fra fylte 15

Grunnkurset består av 17 timer fordelt på disse temaene:

1. Førerkortklasser.
2. Grunnleggende forståelse for trafikk.
3. Mennesket i trafikken.
4. Øvningskjørings tema.
5. Mennesket i trafikken.
6. Førstehjelp.
7. Tiltak ved trafikkulykker.
8. Mørkekjøringsdemonstrasjon.

Det er obligatorisk oppmøte på alle temaene.

Etter kursgjennomgang utsteder Statens vegvesen V/ Trafikkstasjonen et kjørebevis.

Kjørebeviset må medbringes under øvelseskjøring både privat og på trafikkskole.