Lett motorsykkel

TRINN 1:

grunnkurs (obl):

  • Mørkekjøringskurs

TRINN 2:

MC – kurs, teori: 1 temakveld: (4 t)

  • MC – kjøring, miljø, sikkerhet, risiko, regelverk som regulerer kjøringen
  • Opplæring, personlig utstyr
  • Avsluttes med teoriprøve Teknisk kompetanse, dvs. kjøring:
  • Praktisk kjøring rettet mot teknisk mestring av MC
  • Avsluttes med en veiledningstime

TRINN 3:

Trafikal kompentanse:

  • Eleven skal lære å kjøre selvstendig i variert trafikk, ikke noe bestemt timeantall
  • Forbikjøring
  • Avsluttes med en veiledningstime

TRINN 4:

Sikkerhetskurs på vei:

  • Tilegne seg kompetanse slik at dette er i samsvar med hovedmålet:Vilje til å ta ansvar og samarbeide i trafikken. 3 timer kjøring + 1 time teori