Sikkerhetskontroll Klasse B

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

KONTROLL AV UTFØRELSE RESULTAT KRAV BEGRUNN
Lysutstyr
Alle bilens utvendige lykter Funksjonsprøve, tilstand på glass, reflekser og Lys skal fungere, glass skal være hele og rene, blanke  Alt montert lysutstyr
reflektorer og rene reflektorer, varselslamper skal virke skal virke
Vinduspusser/spyler
Funksjonsprøve Kontroller alle trinn, også spyling Enkelte biler har kun intervall ved tomgangskjøring Skal fungere under Husk ikke
kjøring spyle når-20
Pusserblad Kontroller gummi og innfesting Gummi skal være hel og ren, bladet skal ligge inntil God sikt skal kunne
ruta hele veien, skal ikke legge igjen striper sikres uansett vær
Spylervæske Påvis beholder og nivå Varsellampe for lite spylevæske bør ikke lyse
Andre betjeningsorganer
Defroster/varmeapparat Funksjonsprøve:luftstyring, vifte og temp Luft skal blåse i ønsket retning, styrke og temp
Elektrisk bakrute Funksjonsprøve Hvis dugg/is finnes skal dette forsvinne
Varsellys Funksjonsprøve Alle blinklys skal blinke, hvilke andre lys? Alle blinklys blinker
Varsellamper
Motorolje Skru på tenningen Lampen lyser rødt, slukker når motoren startes Mangler
smøring
Lading av batteri Skru på tenningen Lampen lyser rødt, slukker når motoren startes Lader ikke
To krets bremsesystem Skru på tenningen, trekk i håndbremsen Lampen lyser rødt, slukker når håndbrems løses
Spylervæske Skru på tenningen Lampen lyser gult hvis spylervæske mangler Ikke på alle biler
Fjernlys Skru på tenningen og lyset Lampen lyser blått når fjernlys er tent
Blinklys Skru på tenningen og blinklys eller varsellys Lampen blinker grønt, pil mot retningen du gir tegn
Tåkelys Skru på tenningen og lyset Lampen lyser grønt når tåke-/grøftelys er tent Ikke på alle biler
Tåkebaklys Skru på tenningen og lyset Lampen lyser gult når tåkebaklys er tent Ikke på alle biler
Lasteevne
Nyttelast Egen rubrikk i vognkortet NB. passasjerer, restlast
Tilhengerredskap Egen rubrikk i vognkortet Tilhengers tot.vekt
Passasjerer Egen rubrikk i vognkortet

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

KONTROLL AV UTFØRELSE RESULTAT KRAV BEGRUNN
Bremser(bil i ro)
Bremsekraftforsterker(servo) Trå bremsepedalen inn 4-5 ganger, press mens Pedalen skal sige inn idet motoren starter
du starter bilen
Pedalvandring Trå bremsepedalen inn så langt som mulig Full bremseeffekt før pedalen er inne Før pedalen når 2/3
Trykkprøve Press bremsepedalen så hardt du kan i 5 sek. Pedalen skal ikke gi etter, hvis den ikke holder kan                 det tyde på lekkasje Skal tåle 100 kg
Parkeringsbrems Trekk til, kontroller virkningen ved  Parkeringsbremsen skal holde igjen bilen,                 varsellampe for to-krets bremsesystem skal lyse Skal holde bilen i 10%
igangsetting av bilen stigning
Varsellamper(bremsesystem) Påvis lamper og kontroller om de virker Lampe skal kun lyse ved tiltrukket park brems Ingen skal lyse under
kjøring
Bremsevæskenivå Påvis beholder og bremsevæskenivå Nivå mellom ”max” og ”min” Varsel hvis nivå 
under ”min”
Bremser (bil i bevegelse)
Bremsevirkning Normalbrems og nødbrems Bilen skal stanse raskt uten ulyd eller risting
Skjevtrekk Kjør rett frem med løst rattgrep, foreta Bilen skal holde stabil kurs, ingen vibrasjoner
Normalbrems
Styring (bil i ro )
Servotilslag Drei rattet mens du starter bilen Rattet napper mot den retningen det belastes
Døgang mellom ratt og  Små rattbevegelser, motor i gang, se etter Rattet skal ikke kunne beveges i særlig grad før Max 2-3 cm
forhjul(begge hjul) bevegelse på begge forhjul(få hjelp til høyre) hjulene reagerer rattbevegelse
Oljenivå servostyring Påvis beholder og oljenivå Oljenivå mellom strekene på peilepinne i lokket
Styring(bil i bevegelse)
Døgang i styremekanismen Kjør rett frem med små rattbevegelser frem Bilen skal reagere presist nesten umiddelbart
og tilbake
Retningsstabilitet Kjør rett frem med løst rattgrep Bilen skal holde stabil kurs, ingen vibrasjoner
Selvoppretting Kjør og sving fullt, slipp rattet(begge veier) Bilen skal rette seg opp etter sving jevnt uten lyd
Hjul
Dekkdimensjon Påvis på dekk, sammenlign med vognkort Hvis det er avvik skal det være lite Max tillatt avvik:to
dimensjoner
Lufttrykk Kontroller visuelt, påvis merkeskilt for  Dekkene skal være tilnærmet like å se på Foreskrevet trykk på
Dekktrykk Merkeskilt
Mønsterdybde sommer/ Mål i langsgående hovedriller med verktøy,  Mønsterdybde skal være innenfor kravet på                dekkets mest slitte sted 1.6 mm/3.0mm på
vinterdekk mynt eller lign.(unngå slitasjevarslere) sommer/vinterdekk
Skader/slitasje på dekk og Kontroller for hakk, sår, sprekker, buler og Ingen tydelige merker skal vises ,dekksidene er                svakest. Riper/skraper i felg godtas
felger fremmedlegemer i dekk, bulker/sprekker i felg

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

KONTROLL AV UTFØRELSE RESULTAT KRAV BEGRUNN
Batteri Kontroller at det sitter fast. Kontroller at  Unngå Strømbrudd/Dårlig lading
Ledninger sitter fast
Olje Peile nivået. Sjekk at det er mellom Sikre smøring av motor
Min-max Unngå at motoren skjærer seg
Refleksvest Påvise vest. Når skal den tas i bruk. Blir synlig/ Unngå påkjørsel
Hvor plassere varseltrekant.
Varseltrekant Påvise og sette opp Min 150 m
Fjerne dugg på speil Trykk på knapp for varme bakrute
Kontroller airbag lampe, og hvem som kan bruke airbag Skru på tenning, Sjekk lampe, denne skal  Varsellampe skal slukke, ingen lampe skal lyse.
Slukke. Barn under 140 cm bør ikke sitte foran airbag.
Bakovervendt barnesete er aldri lov om det er airbag
Kontroller tillatt taklast Sjekk instruksjonsbok