Bil

TRINN 1:

Hensikten med kurset er at eleven skal ha grunnleggende forståelse av risiko og hva kjøring med motorkjøretøy innebærer. Trafikalt grunnkurs (obligatorisk):

  • 10 timer teori, 3 samlinger.
  • 4 timer førstehjelp.
  • 3 timer mørkekjøring.

Er du over 25 år trenger du bare førstehjelp og mørkekjøring

Teoriundervisning etter avtale.

  • 15 timer teorikurs, 5 samlinger inklusive teoriprøve.

TRINN 2:

Kjøreteknisk trening, kjøretimer etter individuelt behov, 1 veiledningstime er obligatorisk. Hensikten er at eleven skal lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, også rygging og sikkerhetskontroll.

TRINN 3:

Hensikten er at eleven tilnærmet skal beherske kjøring i variert trafikk. Timeantallet vil være individuelt.

Den obligatoriske delen på Trinn 3 er gjennomføring av sikkerhetskurs (glattkjøring) og 1 veiledningstime.

TRINN 4:

13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Hensikten med sikkerhetskurset er at eleven gjennom opplevelse og erfaring skal videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Kurset har følgende temaer:

  • 2 timer innledende teori.
  • 5 timer landevegskjøring og forbikjøring.
  • 1 time teori + 3 timer praktisk kjøring i variert miljø.
  • 2 timer refleksjon og oppsummering.

Mørkekjøringskurs:

Obligatorisk mellom 1 November og 15 Mars.

  • 3 timer.

Førerprøven:

Førerprøvens varighet på trafikkstasjonen er max 70 min, i tillegg 1 times oppvarming før praktisk prøve.