Sikkerhetskontroll Klasse B

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE BE

Spørsmål 1

1) Hva er kravet til speilutrustning/sikt bakover når du trekker tilhenger ?

2) Hvilke(n) lastsikringsmetode(r) er benyttet her ?

3) Gjør rede for hvordan lastsikringen i dette tilfellet oppfyller kravene.

4) Kontroller at dekkene har riktig bæreevne.

Spørsmål 2

1) Hva er største tillatte totalvekt på denne tilhengeren ?

2) Hvor tung tilhenger er det lov å trekke med denne bilen ?

3) Kontroller tilhengerkoblinga og gjør rede for hva du kontrollerer.

4) Kontroller parkeringsbremsen på tilhengeren.

Spørsmål 3

1) Hvor stor vekt kan hvile på tilhengerfestet ?

2) Kontroller at dekkene har riktig dimensjon.

3) Er det lov å kjøre med last som strekker seg utenfor sidene på tilhengeren ?

4) Gjør rede for hvilke konsekvenser det kan ha å kjøre med for tung tilhenger.

Spørsmål 4

1) Hvilke krefter skal lastsikringen tåle med tanke på bremsing ?

2) Hvile krefter skal lastsikringen tåle med tanke på å kjøre i sving ?

3) Gjør rede for hvordan lastsikringen i dette tilfellet oppfyller kravene.

4) Prøvekjør og kontroller at bremsen på tilhengeren virker.

Spørsmål 5

1) Kontroller sikkerhetslenke eller wire og gjør rede for hva du kontrollerer.

2) Nevn tre lastsikringsmetoder.

3) Hvilke eller hvilken lastsikringsmetode er benyttet på denne tilhengeren ?

4) Kjør på vekta og gjør rede for hvor tung tilhengeren er nå.

Spørsmål 6

1) Hva er tillatt nyttelast for denne tilhengeren ?

2) Hvilke krav gjelder for sikring av veigrep på tilhenger på vinterføre ?

3) Gjør rede for riktig plassering av last på tilhenger.