Motorsykkel

TRINN 1:

Trafikalt grunnkurs (obl):

 • Mørkekjøringskurs

TRINN 2:

MC – kurs, teori: 1 temakveld: (4 t)

 • MC – kjøring, miljø, sikkerhet, risiko, regelverk som regulerer kjøringen
 • Opplæring, personlig utstyr
 • Avsluttes med teoriprøve. Teknisk kompetanse, dvs. kjøring:
 • Praktisk kjøring rettet mot teknisk mestring av MC
 • Avsluttes med en veiledningstime

TRINN 3:

Trafikal kompentanse:

 • Eleven skal lære å kjøre selvstendig i variert trafikk, ikke noe bestemt timeantall
 • Forbikjøring
 • Avsluttes med en veiledningstime
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (obl. undervisning på bane) – (4 t)Videreutvikle MC–førerens kjøretekniske kompetanse – hindre ulykker.

TRINN 4:

Sikkerhetskurs på vei:

 • Tilegne seg kompetanse slik at dette er i samsvar med hovedmålet: Vilje til å ta ansvar og samarbeide i trafikken. 8 timer fordelt på 4 timer teori + 4 timer kjøring