Priser

Viktig info

Gebyr praktisk prøve kl B kr 1140.- Kl.BE kr 970,- Kl A kr 1160,- Teori kr 660,- Utstedelse av førerkort kr 310,- Husk legitimasjon til teori og praktisk prøve

Bestilte timer må betales i sin helhet hvis de ikke er avbestilt minst en virkedag før kjøringen skal finne sted. Ved avbestilling grunnet sykdom må dette dokumenters av lege. Timer som ikke avbestilles må uansett betales.

Fakturagebyr er kr.100.- Purregebyr er kr.100.- Ved for sen betaling påløper 1.2 % pr.mnd. Prisene kan endres uten forutgående varsel.

Moped

Teorikurs moped kr 1 100,-
Obligatorisk opplæring kr 7400,-
Leseboka kr 250,-
Arbeidsbok kr 150,-
Kj.timer kr 750,-

Motorsykkel

Teorikurs kr 1 100,-
Kjøretime a 45 min A1,A2, A kr 900,-
Sikkerhetskurs trafikk(4 t) kr 3 600,-
Leie av sykkel oppkjøring kr 2 500,-
Lærebok kr 349,-
Arbeidsbok kr 198,-
Banekurs Kr 4 500,- inkl.baneleie
Sikkerhetskurs på vei lettmc kr 4 600,-
Sikkerhetskurs på vei tungmc kr 6 500,-
Sikkerhetskurs på vei mellomtung kr 4 600,-
A1-A2 kr 11 425,-
A2-A kr 6000,-

Trafikalt grunnkurs

14 timer trafikal teori m/førstehjelp kr 1 700,-
3 timer mørkekjøringsdem kr 1 300,-
Mørkekjøringsdem uten tr grunnkurs kr 1 600

Ikke oppmøtte timer må betales som følger:
1. kveld kr 500,-
2. kveld kr 500,-
3. kveld kr 500,-
Førstehjelp kr 650
Kurset er obligatorisk. Bindende påmelding .

Kurset betales på forhånd

Klasse B

Manuell Automat
Trafikalt grunnkurs m/mørkekjørings demo kr 3 000,- kr 3 000,-
Kjøretime 45 min kr 730,- kr 730,-
Trinnvurdering 2 timer, pris per time à 45 min kr 730,- x2 kr 730,- x2
Sikkerhetskurs på bane (inkl NAF baneleie) kr 4 800,- kr 4 800,-
SIKKERHETSKURS PÅ VEI
Innledende teori trinn 4.1.1 kr 600,- kr 600,-
Obligatorisk 5 timer trinn 4.1.2 kr 3 500,- kr 3 500,-
Obligatorisk 4 timer trinn 4.1.3 kr 2 800 kr 2 800,-
Avsluttende teori trinn 4.1.4 kr 600,- kr 600,-

Andre priser Klasse B

Forbikjøring kr 2 000,-
Førstehjelp kr 800,-
Mørkekjøring kr 1 300,-
Mørkekjøring uten trafikalt grunnkurs kr 1 600,-
Leie bil til førerprøve. kr 2 400,-
Lærebok kr 388,-
Leie bil til førerprøve (kunder uten opplæring her)
Forutsetter min 2 timer i forkant av f.p. min 3 virkedager før f.p(pga.avbestillingsfrist)
kr 3000,-
Tillegg pr time etter kl 16.00 kr 100,-
Tillegg pr time lørdag og søndag kr 200

Klasse BE

Kjøretime 45 min kr 850,-
Trinnvurdering 2 timer, pris per time kr 850,- x2
Leie av bil til førerprøve kr 2 500,-
Teori bok kr 85,-
Lastesikringskurs kr 1200,-
Sikkerhetskurs vei kr 2 500,-