Moped

TRINN 1:

  • Trafikalt grunnkurs, obligatorisk: teorikurs inkl. førstehjelp
  • I perioden 16. mars til 31. oktober blir grunnkursbeviset utstedt uten mørkekjøringskurset, og dette må da gjennomføres før 1.mars.

All opplæring må være gjennomført før teoriprøven på trafikkstasjonen kan tas. For å ta teoriprøven på trafikkstasjonen må eleven ha fylt 16 år.

Mørkekjøring må gjennomføres innen gyldighetsdato på trafikalt grunnkursbeviset ditt.

TRINN 2:

  • Teknisk kompetanse, dvs kjøring: (4 t) Praktisk kjøring rettet mot teknisk kjøring av moped. Avsluttes med veiledningstime

TRINN 3:

  • Trafikal kompetanse: 6 timer kjøring i variert trafikk og miljø. Avsluttes med veiledningstime

TRINN 4:

  • Kjøring i tettsted og landevegsmiljø (4 t)
  • 3 timer kjøring
  • 1 time planlegging og oppsummering
  • Teoriprøve på trafikkstasjonen
  • Utstedelse av førerkort
  • Bilder må tas på trafikkstasjonenTrafikalt grunnkurs +teorikurs moped + mopedopplæring = 31 timer